Klachten

Uw klacht over een van de aangesloten corporaties kunt u indienen via ons online klachtenformulier.

De Commissie kan niet alle klachten behandelen. Wat de Commissie wel en niet kan behandelen staat omschreven in het reglement.

De Commissie kan bijvoorbeeld geen klachten behandelen die nog niet schriftelijk bij de corporatie zijn ingediend of die gaan over iets dat langer dan een jaar geleden gebeurd is.

De Commissie kan ook geen klachten over de huur of servicekosten behandelen. Daarvoor kunt u bij de Huurcommissie terecht.

Verder behandelt de Commissie geen klachten waarover de corporatie een rechtszaak begonnen is.

Weet u niet zeker of uw klacht door de commissie kan worden behandeld? Neemt u dan contact op met de secretaris.