Klachtenformulier

Via dit formulier kunt u een klacht indienen over de dienstverlening van een van de aangesloten corporaties. Als uw klacht voldoet aan de voorwaarden, dan neemt de Regionale Klachtencommissie Woningcorporaties hem in behandeling.

Wij stellen u eerst een aantal vragen, zodat wij weten hoe wij met u in contact kunnen komen. Daarna volgen er een aantal vragen om duidelijk te krijgen of de commissie uw klacht in behandeling kan nemen.

Als laatste kunt u aangeven wat uw klacht precies inhoudt en welke contacten u hierover al heeft gehad met de corporatie. U kunt dan ook bewijsstukken digitaal meesturen, bijvoorbeeld van brieven die u aan de corporatie heeft verstuurd of van de corporatie heeft ontvangen of foto’s, waarop een technisch probleem duidelijk wordt. Als het u niet lukt deze brieven of foto’s digitaal te versturen, dan mag u ze ook per mail versturen aan [email protected] of een kopie per post sturen. Het adres verschijnt aan het einde van de vragenlijst.

Let op! U mag alle documenten die u belangrijk vindt voor uw klacht als bijlage toevoegen, maar deze documenten worden door de Commissie alleen gezien als beeld of bewijs van uw klacht. Het ingevulde formulier vormt de hoofdtekst van uw klacht en de Commissie  moet uw klacht op basis daarvan kunnen beoordelen. Het is dus belangrijk dat u de klacht volledig en duidelijk beschrijft in het klachtenformulier.

Is het invullen van dit formulier voor u lastig, dan kunt u hulp vragen bij de secretaris van de Klachtencommissie (024-3512195).