Privacyverklaring

De Regionale Klachtencommissie Woningcorporaties respecteert de privacy van iedereen die in contact komt met de Commissie en verwerkt vertrouwelijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Deze website bevat geen cookies en de Commissie houdt alleen gegevens bij die verband houden met een eventuele klacht die u wilt indienen.

De door u verstrekte gegevens worden alleen verwerkt voor de behandeling van uw klacht. In dat kader worden uw gegevens gedeeld met de Commissie, het secretariaat van de Commissie en de desbetreffende woningcorporatie. Eventueel kan de Commissie externe deskundigen inschakelen. Uw gegevens worden pas na uw toestemming met deze externe deskundigen gedeeld. Zowel de Commissie, haar secretariaat als de corporaties en eventueel externe deskundigen zijn verplicht tot geheimhouding omtrent alle gegevens die zij in het kader van hun werkzaamheden ontvangen.

Nadat uw klacht afgehandeld is, wordt uw dossier gesloten. Het dossier wordt vijf jaar bewaard en daarna vernietigd.

De Commissie maakt ieder jaar een verslag van haar werkzaamheden. Hierin worden de klachten en de beoordeling daarvan anoniem opgenomen.